DutchHy

Waterstof wordt gezien als een van de energiedragers van de toekomst. Samen met brandstofcellen zijn er vele mogelijkheden voor schone en stille energie die bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit ingezet kunnen worden.
Nederland kan zich internationaal profileren en onderscheiden met de grootschalige productie van klimaatneutrale waterstof in combinatie met het toepassen van innovatieve applicaties in de mobiliteitssector.
DutchHy, De Nederlandse Waterstof Coalitie, is opgericht om de krachten van overheden, bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen te bundelen om zo de waterstoftechnologie verder te ontwikkelen, de toepassing ervan te versnellen en daarmee kansen te creëren voor het Nederlandse bedrijfsleven.
DutchHy wil tot gezamenlijke demonstratieprojecten komen, samen een optimale aanpak ontwikkelen voor vergunningstrajecten, tankinfrastructuur inrichten en samen onzekerheden onderzoeken die het nu nog onmogelijk maken tot een definitieve keuze te komen voor opslag en distributie van waterstof, standaarden voor brandstofkwaliteit en dergelijke.

Doelstellingen

DutchHy heeft zichzelf ten doel gesteld om het toepassen van waterstof- en brandstofceltechnologie in Nederland te bevorderen. Zij wil dit doen door: